Exposició de candidatures
Wednesday, 04 January del 2017
Transcorregut el termini de presentació de candidatures a la Junta Directiva/Assemblea de la Federació Catalana de Pentatló Modern, es fa constar que s'ha rebut una única candidatura que és la següent:

Candidatura del Sr. Jesús Sanz i Mur integrada per les següents persones:
  • Jordi Puig
  • Xavier Lechuga
  • Rosa Serelde
  • Ricard Farrés
  • Victoria Torras
  • Eduard Rutllan
  • Carles Peñalver

Així com les candidatures per cadascun dels estaments que per ordre d'entrada a registre són les següents:

  • Aleix Heredia Vives com a representant d'Esportistes
  • Pedro Pablo Pérez Muñoz com a representant de Tècnics
  • Jordi Sala Pérez com a representant d'Arbitres