Eleccions a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pentatló Modern
Dimarts, 31 Gener del 2017
A Sant Boi de Llobregat a 30 de gener de 2017

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÒ CATALANA DE PENTATLÓ MODERN


Reunits en Assemblea General de la Federació Catalana de Pentatló Modern, s'acorda iniciar el procés electoral de la mateixa anomenant com a Junta Electoral els Srs. Pedro P. Pérez , Antoni Samsó i Susana Martínez i com a suplents, Jose A. Marcos, Mireia Pérez i Benjamín Reina tenint en compte el següent calendari electoral:

Publicació de censos 16/12/16
Presentació al·legacions cens 19/12/16
Resolució al·legacions cens 20/12/16
Termini de presentació de candidatures 30/12/16
Exposició de candidatures 31/12/16
Presentació al·legacions candidatures 03/01/17
Resolució al·legacions 04/01/17
Eleccions 25/01/17
Al·legacions 29/01/17
Resolució al·legacions 30/01/17
Proclamació Junta 31/01/17

En data de 30 de desembre de 2016 es va constatar la presentació d'una única candidatura encapçalada pel Sr. Jesús Sanz i Mur que va ser objecte d'exposició pública.

Esgotat el termini d´exposició sense haver rebut al·legació, impugnació i apreciant que la candidatura s'ajusta formalment als requeriments que s'indiquen als nostres estatuts, considerem vàlida la candidatura i en conseqüència, proposem com a guanyadora la candidatura encapçalada pel Sr. Jesús Sanz i Mur pel càrrec de President i integrada per les següents persones:                 

Jesús Sanz i Mur PRESIDENT
Jordi Puig i Batlle VICEPRESIDENT
Carlos Peñalver Tejada TRESORER
Ricard Farrés Ortega VOCAL
Maria Victoria Torras Padial VOCAL
Javier Lechuga Parra VOCAL
Eduardo Rutllan Pastor VOCAL
Maria Rosa Serelde Martín VOCAL

 

La Junta Electoral