Cos Tècnic
Dimarts, 31 Gener del 2017
NOM I COGNOMS CÀRREC
PEDRO PÉREZ MUÑOZ Director Tècnic
Entrenador grup Tecnificació CAR
Entrenador Equip Nacional CAR
TONI MARCOS PÉREZ Entrenador grup Pre-Tecnificació BLUME
ENDRE KOVATS Assessor Esgrima